מכשור חשמלי


בייביליס 4 ראשים CORTEX
600 ₪

משייף מקצועי
1050 ₪

מנורה 36W
350 ₪

בייבליס מיוחד TITANIUM Ritter
300 ₪

TITANIUM Ritter
420 ₪

בייבליס מיוחד 3 ראשים TITANIUM Ritter
420 ₪